ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ระดับ ปวช.) #ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ระดับ ปวช.) #ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น #รองชนะเลิศอันดับ2