ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ระดับ ปวส.) #ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยว #สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour Guiding Skill Contest)

ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ระดับ ปวส.) #ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยว #สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour Guiding Skill Contest) ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คว้ารางวัล #รองชนะเลิศอันดับ1