ประชาสัมพันธ์จากสหการร้านค้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

📣 ประชาสัมพันธ์จากสหการร้านค้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี📣
🔺 การจำหน่ายชุดนักเรียน – นักศึกษา และ อุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 🔺
รอบที่ 1 ➡️ วันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2567
รอบที่ 2 ➡️ วันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2567
⏰ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
📍สถานที่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้องอาหารบ้านเชียง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี