ประชาสัมพันธ์จากงานหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี “ขั้นตอนการเข้าดู #ตารางเรียน ในระบบ #EDR”

ประชาสัมพันธ์จากงานหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
“ขั้นตอนการเข้าดู #ตารางเรียน ในระบบ #EDR”