ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัฒฑ์ชุดปฎิบัตการโลจิสสติกส์ RFID สาขาวิชาการจัดการโลจิสสติกส์ (หลักสูตรอาชีวะพันธุ์ใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)