ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง ยกเลิกการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เรื่อง ยกเลิกการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗