ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) และเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) และเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ