ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน