ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ (วิชากฎหมาย)