ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาไทย)