ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ