ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนน ตำแหน่ง #ครูพิเศษสอน ประจำ #แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (#พลศึกษา) 1 ตำแหน่ง และประจำ #แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 ตำแหน่ง 

Image_015