ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ #งานแนะแนว #งานครูที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ประจำ #งานศูนย์วิทยบริการอินเทอร์เน็ต

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ #งานแนะแนว #งานครูที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ประจำ #งานศูนย์วิทยบริการอินเทอร์เน็ต โดยมีกำหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นี้

210265