ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00-16.00 น. งานบุคลากร (ห้อง 114)