ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ