ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง #ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ (วิชากฎหมาย)

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง #ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ (วิชากฎหมาย)