ประกาศ รับสมัครครูพิเศษสอน 7 อัตรา และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2565