ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)