ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาการตลาด 1 ตำแหน่ง แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2 ตำแหน่ง แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ 2 ตำแหน่ง แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 1 ตำแหน่ง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์) 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง รายงานตัวทำสัญญาจ้างงาน ทำสัญญาค้ำประกันและรับการปฐมนิเทศ ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565