ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) และเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) และเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ