ประกาศ จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ปวช.1-3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ #งานการเงินวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประกาศ จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ปวช.1-3
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ #งานการเงินวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี