ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกออนไลน์