ประกาศวิทยาอาชีวศึกษาอุดรธานี รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (#พลศึกษา) และแผนกวิชา #คหกรรมศาสตร์

Image_022