ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่งนักการภารโรง