ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา และ ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา