ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สังคมศึกษา) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานประชาสัมพันธ์ และงานพัสดุ)

เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สังคมศึกษา)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานประชาสัมพันธ์ และงานพัสดุ)
———————————-
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี