ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาสังคมศึกษา / ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ / ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาสังคมศึกษา / ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ / ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ