ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ (กฎหมาย) จำนวน ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา

เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ (กฎหมาย) จำนวน ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา