ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานครูที่ปรึกษา