ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานครูที่ปรึกษา จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ในวันและเวลาราชการ)

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานครูที่ปรึกษา จำนวน ๑ อัตรา
ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ในวันและเวลาราชการ)
ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี