ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่ง #ครูพิเศษสอนประจำ #แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ