ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น #พนักงานบริหารทั่วไปครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป

#ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น #พนักงานบริหารทั่วไปครู
กลุ่มงานบริหารทั่วไป