ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา การจัดซื้อโครงการชุดปฏิบัติการบัญชีด้วยเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์