ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการชุดปฏิบัติการค้าปลีกและการตลาดยุคธุรกิจดิจิทัล