ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการโรงแรม

Image_005