ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เข้ารับตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการโรงแรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักง