ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เข้ารับตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการโรงแรม