ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเข้ารับตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการโรงแรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ65