ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ