ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง #เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับสมัครเจ้าหน้าที่แผนกคอม65