ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่ง #ครูพิเศษสอน ประจำ #แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (#พลศึกษา) 1 ตำแหน่ง และประจำ #แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่ง #ครูพิเศษสอน ประจำ #แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (#พลศึกษา) 1 ตำแหน่ง และประจำ #แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 ตำแหน่ง สามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ตามเวลาราชการ ณ ห้องบุคลากร 114 อาคารอำนวยการ ชั้น 1