ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 #สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเข้ารับตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) ประจำศูนย์ CVM

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 #สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเข้ารับตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) ประจำศูนย์ CVM

26165