ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูพิเศษสอนกฎหมาย และเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์