ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)