ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาใหม่ รับชุดเครื่องแบบ รอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ณ บริเวณอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาใหม่ รับชุดเครื่องแบบ รอบที่ 1
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ณ บริเวณอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
https://sites.google.com/gsuite.udvc.ac.th/udvcstore