📣📣ประกาศรายชื่อกลุ่มเรียน/ห้องเรียน📣📣 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี 1

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี 1

📣📣ประกาศรายชื่อกลุ่มเรียน/ห้องเรียน📣📣

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี 1

(แยกตามประเภทวิชา/กลุ่มอาชีพ/สาขาวิชา

และประเภทการเรียน)

รายละเอียดตามโพสต์เลยจ้าาาาาา

🔸ขอให้นักเรียน นักศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของ

ชื่อ – สกุล / สาขาวิชาที่มอบตัว 🔸

🔹สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่นำส่งเอกสารวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา (ปพ.1 หรือ รบ.1) สามารถนำส่งที่งานทะเบียน

ภายในวันที่ 31 พ.ค. 67 🔹

#งานทะเบียน#ประกาศรายชื่อ

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

📌ป.ล. ไม่อนุญาตให้ขอเปลี่ยนแปลง

สาขาวิชาหรือกลุ่มการเรียนใด ๆ ทุกกรณี❗️❗️❗️