📣📣ประกาศรายชื่อกลุ่มเรียน/ห้องเรียน📣📣 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 1

📣📣ประกาศรายชื่อกลุ่มเรียน/ห้องเรียน📣📣
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 1
(แยกตามประเภทวิชา/กลุ่มอาชีพ/สาขาวิชา
และประเภทการเรียน)
รายละเอียดตามโพสต์เลยจ้าาาาาา
🔸ขอให้นักเรียน นักศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของ
ชื่อ – สกุล / สาขาวิชาที่มอบตัว 🔸
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่นำส่งเอกสารวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา (ปพ.1 หรือ รบ.1) สามารถนำส่งที่งานทะเบียน
ภายในวันที่ 31 พ.ค. 67 🔹
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📌ป.ล. ไม่อนุญาตให้ขอเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชาหรือกลุ่มการเรียนใด ๆ ทุกกรณี❗️❗️❗️