ประกาศรับสมัคร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประกาศรับสมัคร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ)
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗