ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำคณะวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน ๑ อัตรา