ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)