ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู สามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบได้ในเอกสารดังแนบ